Chór dyrygentów polonijnych

Ojczyzna

Zespół działa podczas corocznych edycji Polonijnej Akademii Chóralnej (dawniej Polonijnego Lata) w Koszalinie od 1996 roku. Tworzą go dyrygenci chórów polonijnych, uczestniczący w Studium Dyrygentów Polonijnych z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Praktyka wokalna w Chórze „Ojczyzna” stanowi ważny aspekt dydaktyki Studium. Dyrygenci Polonijni doskonalą swoje umiejętności wokalne, poznają nowy repertuar oraz zgłębiają zagadnienia metodyki zespołowej emisji głosu. W repertuarze chóru znajduje się różnorodna, polska literatura chóralna. Zespół sięga po muzykę sakralną, pieśni romantyczne, opracowania artystyczne folkloru, muzykę współczesną oraz opracowania muzyki rozrywkowej a cappella jak i z towarzyszeniem fortepianu. Chór „Ojczyzna” co roku koncertuje w Koszalinie oraz w wielu miastach województwa zachodniopomorskiego, podczas koncertów dyplomantów Studium Dyrygentów Polonijnych, koncertów wokalno-instrumentalnych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego w katedrze koszalińskiej oraz koncertów galowych Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w amfiteatrze koszalińskim. Dyrygentem chóru jest pedagog Studium Dyrygentów Polonijnych prof. Elżbieta Wtorkowska.

Chór warsztatowy

Repetitio

Chór powołany do istnienia w 2003 roku dla potrzeb Studium Dyrygentów Polonijnych w Koszalinie. Zespół tworzą studenci Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu. Chórzyści spotykają się raz w roku podczas Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, stanowiąc warsztat praktyk dyrygenckich słuchaczy koszalińskiego Studium. Ze względu na jego polonijną specyfikę, Repetitio wykonuje wyłącznie muzykę kompozytorów polskich, od muzyki dawnej do współczesnej. Jest wykonawcą corocznych koncertów dyplomantów Studium. Podczas Polonijnej Akademii Chóralnej, koncertuje także w Koszalinie i innych nadmorskich miejscowościach. Od kilku lat współpracuje też z Międzynarodowym Festiwalem Organowym w Koszalinie, wykonując z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej takie dzieła wokalno-instrumentalne jak: G.G. Gorczyckiego – Completorium, M. Zwierzchowskiego – Requiem, R. Baszun – Tota Pulchra, czy H.M. Góreckiego – Beatus vir. Organizatorem i opiekunem merytorycznym zespołu jest dyrektor artystyczny, prof. Przemysław Pałka, a jego dyrygentami w latach 2003- 2014 byli: mgr Maciej Grosz, mgr Adam Kłonkowski, mgr Paweł Łuczak i mgr Laura Stieler. Obecnie, zespołem kieruje mgr Aleksandra Pałka.