Letni Kurs Dyrygentów Polonijnych

Oferta dla dyrygentów, którzy pracują z polskimi chórami poza granicami Polski.

Skierowany do dyrygentów, którzy pracują z polskimi chórami poza granicami Polski, (także absolwentów Studium Dyrygentów Polonijnych w Koszalinie). Kurs odbywa się w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w dniach 16 – 23 lipca 2017 r. Czynne uczestnictwo w kursie kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia ukończenia letniego kursu. Podczas kursu słuchacz uczestniczy w zajęciach z dyrygentury, emisji głosu, nauki akompaniamentu z elementami aranżacji, odbywa praktykę chóralną z Chórem Warsztatowym „Repetitio”, uczestniczy w próbach i koncertach Chóru „Ojczyzna”, składającego się ze słuchaczy Letniego Kursu Dyrygentów Polonijnych. Czynnie uczestniczy także w próbach i koncertach Warsztatów Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz szeroką edukacyjno – artystyczną ofertą festiwalową (Kurs, warsztaty i koncerty) – pokrywają organizatorzy. Zakwalifikowani uczestnicy sami organizują i opłacają sobie podróż do Koszalina.

Kurs prowadzą wybitni specjaliści, dyrygenci i profesorowie wyższych uczelni z Poznania, Bydgoszczy, Rzeszowa i Wrocławia. Więcej informacji o Radzie Artystycznej uzyskasz tutaj.

Wypełnioną kartę zgłoszenia na Letni Kurs Dyrygentów Polonijnych należy zeskanować i przesłać na adres kontakt@pachkoszalin.pl do dnia 31 maja 2017 r.

Kursy prowadzone będą w trzech kategoriach:

Podstawowy

Średnio-zaawansowany

Mistrzowski

Kursy przeznaczone są dla dyrygentów-amatorów, a także dla absolwentów wyższych uczelni muzycznych.

W celu pobrania karty zgłoszenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk poniżej i wybierz opcję „Zapisz link jako”