Aktualności Polonijnej Akademii Chóralnej

Przemysław Pałka

PACH 2018 folder

Chóry zakwalifikowane na XVI Światowy Festiwal Chórów Polonijnych

Chór Cantica Anima z Baru – Ukraina

Chór im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza – Ukraina

Chór Malebor z Doniecka – Ukraina

Chór A to my z Pragi – Czechy

Chór Kraj Rodzinny z Baranowicz – Białoruś

Chór Społem z Mińska – Białoruś

Chór Zgoda z Brześcia – Białoruś

********

***********

Polonijna Akademia Chóralna to edukacyjno – artystyczny projekt przeznaczony dla polskich chórów, dyrygentów i chórzystów, którzy działają poza granicami RP. Kontynuuje piękną tradycję Polonijnego Lata i Światowych Festiwali Chórów Polonijnych, którego historia sięga początku lat siedemdziesiątych.

Pierwszy Festiwal Chórów Polonijnych odbył się w 1970 roku. W ciągu minionych 47 lat odbyło się piętnaście festiwali (w tym co trzy lata Światowy Festiwal) a w latach pomiędzy festiwalami szereg polonijnych warsztatów chóralnych i Studium Dyrygentów Polonijnych, które w tym czasie wykształciło całkiem poważną grupę chórmistrzów, kierujących polonijnymi zespołami na całym świecie. Od początku gospodarzem polonijnych spotkań muzycznych jest Koszalin, który dziś słusznie określa się mianem stolicy polonijnej chóralistyki. Głównym organizatorem corocznych koszalińskich spotkań jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska, w tym Koło terenowe w Koszalinie, któremu od kilku lat prezesuje Senator Piotr Zientarski. Tak ważny dla Rodaków mieszkających za granicą projekt może się co roku odbywać dzięki finansowemu wsparciu Senatu RP. Celem pracy Polonijnej Akademii Chóralnej jest doskonalenie kwalifikacji dyrygentów, które pomogą w podnoszeniu poziomu artystycznego prowadzonych przez nich chórów Polonijnych. Praca nad poznawaniem polskiej literatury chóralnej podczas zajęć PACH daje szansę praktycznego poznania nowego, polskiego repertuaru, który można wprowadzić do polonijnych chórów. Te zaś wykonując go w swoich krajach zamieszkania przyczyniają się także do popularyzacji polskiej kultury muzycznej w świecie. Ważną misją PACH jest także możliwość kontaktu Rodaków z Ojczyzną, poznawanie kultury i historii kraju przodków a często doskonalenie języka polskiego podczas wzajemnych relacji, nie tylko muzycznych.

Polonijna Akademia Chóralna – Koszalin 2017 odbyła się w dniach 16 – 23 lipca. W ramach tegorocznej oferty przeprowadzono Warsztaty Chóralne oraz Letni Kurs Dyrygentów Polonijnych. W projekcie wzięło udział 42 uczestników z Białorusi, Ukrainy i Czech, w tym trzy chóry: Polonijny Chór Cantus Cordis z Mińska na Białorusi, pod dyrekcją Janiny Chwalko, Chór Dyrygentów Polonijnych Ojczyzna pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej i Chór Warsztatowy Repetitio studentów Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją mgr Aleksandry Pałki. Z programu edukacyjnego Letniego Kursu Dyrygentów skorzystało w tym roku 16 dyrygentów Polonijnych z Białorusi, Czech i Ukrainy.

Plan tegorocznej Akademii obejmował tradycyjnie zajęcia z dyrygowania, metodyki prowadzenia chóru, polskiej literatury chóralnej i emisji głosu oraz próby warsztatowe uczestniczących chórów. Artystyczno – dydaktyczny program opracował prof. dr hab. Przemysław Pałka, Dyrektor Artystyczny projektu. Podobnie, jak w ubiegłym roku grupa gości pracowała pod okiem kadry, artystów i pedagogów z Poznania, Bydgoszczy i Wrocławia. Zajęcia z dyrygentury odbywały się pod okiem dyrygentów, prof. Przemysława Pałki i adiunkta dr. Pawła Łuczaka z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Zajęcia z emisji głosu tradycyjnie prowadziła znakomita specjalistka z tej dziedziny, prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, która od wielu lat kieruje także Chórem Dyrygentów Polonijnych Ojczyzna. Niezbędny w pracy dydaktycznej dyrygentów Chór Warsztatowy Repetitio, składający się ze studentów Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej w Poznaniu był także w tym roku warsztatem pracy i praktyki chóralnej dyrygentów, uczestników Letniego Kursu. Zespół znakomicie przygotowany, kierowany był przez mgr Aleksandrę Pałkę z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Podczas prób i koncertów zespołom akompaniowali znani słuchaczom PACH pianiści – mgr Grażyna Ney z Wrocławia i mgr Jakub Koterba z Poznania.

Uroczystym zakończeniem każdej edycji Polonijnej Akademii Chóralnej są koncerty w wykonaniu jej uczestników, podczas których prezentują oni efekty pracy PACH. W tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia do Świdwina. Koncert na zamku zaplanowano na sobotę 22 lipca. Już po zaparkowaniu autokaru na dziedzińcu świdwińskiego zamku powitali nas organizatorzy. Od samego początku czuło się radość i z serca płynącą gościnność gospodarzy. W takiej atmosferze przyjemnie jest występować. Mimo letniej, urlopowej pory sala koncertowa na zamku w Świdwinie powitała nas wypełnioną słuchaczami widownią, która gromkimi brawami nagradzała kolejne wykonywane utwory. Podziękowaniom nie było końca. Wdzięczność za piękny koncert gospodarze wyrazili bukietami kwiatów i upominkami. Po koncercie zjedliśmy na zamku smaczną kolację, podczas której serwowano prawdziwe rarytasy polskiej kuchni. Wracając pełni wrażeń obiecaliśmy wrócić do gościnnego Świdwina w przyszłym roku.

Tradycyjnym już od lat miejscem występów Polonijnej Akademii Chóralnej jest kościół p.w. Św. Ducha w Koszalinie. I tym razem skorzystaliśmy z gościnności i zaproszenia proboszcza Kazimierza Bednarskiego do realizowania 23 lipca oprawy muzycznej niedzielnej mszy św. w intencji Polonii. Po mszy odbył się Koncert Galowy, który poprowadziła Bożena Kaczmarek, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Piotra Zientarskiego, Prezesa Koła Terenowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Koszalinie i głównego organizatora PACH. Nagłe obowiązki w Senacie RP nie pozwoliły mu na osobiste spotkanie ze śpiewającą Polonią w tym roku. Przesłał ciepły w słowach list, który odczytano przed koncertem. Podczas muzycznej gali, przy wypełnionym po brzegi publicznością kościele wykonano przygotowane utwory chóralne polskich kompozytorów. Wystąpili wyróżnieni dyrygenci, uczestnicy Letniego Kursu a także połączone chóry polonijne, które w finałowym Alleluja Józefa Świdra poprowadził Dyrektor Artystyczny PACH, prof. Przemysław Pałka. Wręczenie dyplomów ukończenia Letniego Kursu Dyrygentów Polonijnych i podziękowania zakończyły uroczysty koncert i Polonijną Akademię Chóralną – Koszalin 2017, z nadzieją, że radosny Hymn Chórów Polonijnych Zbigniewa Kozuba znów zabrzmi w Koszalinie w przyszłym roku.

prof. Przemysław Pałka

Dyrektor Artystyczny Polonijnej Akademii Chóralnej

www.pachkoszalin.pl