XVI Światowy Festiwal Chórów Polonijnych

Przeznaczone dla polskich chórów i zespołów wokalnych działających poza granicami Polski.

XVI ŚWIATOWY FESTIWAL CHÓRÓW POLONIJNYCH
15-22 LIPCA 2018

Skierowany do polskich chórów i zespołów wokalnych działających poza granicami Polski.

Termin: od 15 lipca (przyjazd do Koszalina) do 22 lipca (wyjazd) 2018 r.

Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz szeroką edukacyjno – artystyczną ofertą festiwalową (warsztaty i koncerty) – pokrywają organizatorzy. Przyjazd zespołów organizowany jest we własnym zakresie i na koszt chóru.

Chęć udziału należy zgłosić wypełniając załączoną kartę zgłoszenia, którą należy zeskanować i przesłać do dnia 15 maja 2018 r. na adres mailowy: ppalka@ump.edu.pl

Rada artystyczna powiadomi chór pisemnie o zakwalifikowaniu chóru do dnia 31 maja 2018 r.

Zakwalifikowane chóry zobowiązane są do przygotowania utworów przeznaczonych do wspólnego wykonania, które Rada Artystyczna prześle wcześniej drogą elektroniczną.

Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są także do przygotowania dowolnego, własnego repertuaru (do 35 min), który będzie prezentowany podczas dodatkowych, samodzielnych koncertów w kościołach Koszalina. Zachęcamy tutaj do zaprezentowania także utworu z kraju zamieszkania. Spis repertuaru należy złożyć w Biurze PACH w dniu przyjazdu chóru do Koszalina.

Zespoły, które zgłoszą chęć śpiewania podczas mszy św. w intencji Polaków i Polonii – powinny przygotować dodatkowo odpowiedni repertuar. Spis takiego repertuaru należy złożyć w biurze PACH w dniu przyjazdu chóru do Koszalina.

W celu pobrania karty zgłoszenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk poniżej i wybierz „Zapisz link jako”